Affiliations

Kokusai Nihon Bugei Rengokai (KNBR)

 

International Combat Aikijujutsu Federation (ICAJF)

 

Kobukan Karate Federation (Matsumura Seito Shorin-ryu)